Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí význam.
Enzo Ferrari
Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu je to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život a skutočné hodnoty.
Erich Fromm

Kvapka šťastia
Občianske združenie
Ul. 29. augusta č.76/60, 934 01 Levice
mal: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
číslo účtu : IBAN SK31 0900 0000 0051 6511 1414


Uchádzame sa o Vašu dôveru a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o poukázanie 2% z dane z príjmov, o ktorých rozhodujete práve VY
Aj vďaka Vám máme možnosť zabezpečiť deťom umiestneným v Centre pre deti a rodiny Levice príjemné, veselé a zážitkami naplnené chvíle formou rôznych voľnočasových a vzdelávacích aktivít, výletov a táborov.
„Naše deti nemajú to najcennejšie, čo im dáva šancu byť bezstarostným a milujúcim dieťaťom v náručí svojich rodičov, ale majú zážitky, ktoré ich posúvajú vpred.“


Údaje a pokyny na poukázanie 2% z dane :
1. Pre zamestnancov :
- Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane. Uveďte vaše meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane z príjmu.
- Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane)
2. Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie :
- Do 31.3.2021 podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
3. Pre právnické osoby :
- Do 31.3.2021 podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

eti umiestnené v Centre pre deti a rodiny v Leviciach si do nášho zariadenia prinášajú so sebou batôžky rôznych životných osudov, častokrát mnohých odmietnutí a krutých skúseností. Majú to, čo možno nemá mnoho detí vo svojich rodinách, ale nemajú to najcennejšie, čo im dáva šancu byť bezstarostným a milujúcim dieťaťom v náručí svojich rodičov.

Krédom nášho zariadenia je veľká snaha dať týmto deťom seba samých a pomôcť im prekonať chvíle v časoch, keď každý trávi čas s najbližšími, spôsobom im blízkym, časom naplneným radosťou.

 

" Naše deti nemajú to najcennejšie, ale majú zážitky, ktoré ich posúvajú vpred. "

 

Vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás obdarúvajú vecnými ako aj finančnými darmi, dokážeme prežiť chvíle plné radosti, šťastia a poznania. Vďaka sponzorom máme možnosť sa zúčastňovať rôznych výletov a pobytov mimo centra. Tak sa dokážeme odreagovať od každodenného stereotypu, povinností a režimu, ktorý je v našom zariadení veľmi dôležitý.

Vecné dary a pobyty, vďaka ktorým sa integrujeme do sociálneho prostredia a poznávame krásy našej krajiny sú motivujúcim prostriedkom podporujúcim emocionálnu stabilitu našich detí. Ich spokojnosť, radosť a veselosť im napomáha napredovať a integrovať sa do svojho okolia bez rozdielu postihnutia, akýchkoľvek životných skúseností a tragédií.

 

Vám všetkým patrí naše veľké ĎAKUJEME !

TAXI LEVICE

MAPENZI OZ Generation of Love

Camfil

dm drogerie markt Levice

TESCO SR, a.s.  Levice

Proklima s.r.o. Bratislava

Mesto Levice

Nadácia AGEL

Valéria Čuchorová JVSoft

Lesy OZ Levice

Reštaurácia Koliba – p. Milan Martiško

p.Michal Adami

Stavmont – p. Ľudovít Gaži

PaedDr. Jozef Horák

Rekreačné zariadenie Margita – Ilona – p. Ján Lacek

Tatra Banka 

Matúš Šutaj Eštok, poslanec NR SR

Nadácia Volkswagen Slovakia

Corinvest s.r.o.

Atos

Maličké stádo, o.z.

Slovenské elektrárne, a.s.

robme radosť, n.o.

ClientService, reklamná agentúra - chránená dielňa

 

 

 

 

 

Je veľké množstvo darcov spomedzi obyvateľov Levíc aj iných miest, ktorí nechcú byť menovaní. Zvyčajne pri dverách centra zazvonia s ošatením, hračkami, športovým náčiním, ovocím a sladkosťami, alebo s inou formou pomoci.

Všetkým  veľká vďaka!

Kvapka šťastia
Občianske združenie
Ul. 29. augusta č.76/60, 934 01 Levice
mal: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
číslo účtu : IBAN SK31 0900 0000 0051 6511 1414


Uchádzame sa o Vašu dôveru a touto cestou by sme Vás chceli požiadať o poukázanie 2% z dane z príjmov, o ktorých rozhodujete práve VY
Aj vďaka Vám máme možnosť zabezpečiť deťom umiestneným v Centre pre deti a rodiny Levice príjemné, veselé a zážitkami naplnené chvíle formou rôznych voľnočasových a vzdelávacích aktivít, výletov a táborov.
„Naše deti nemajú to najcennejšie, čo im dáva šancu byť bezstarostným a milujúcim dieťaťom v náručí svojich rodičov, ale majú zážitky, ktoré ich posúvajú vpred.“


Údaje a pokyny na poukázanie 2% z dane :
1. Pre zamestnancov :
- Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane. Uveďte vaše meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane z príjmu.
- Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane)
2. Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie :
- Do 31.3.2021 podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
3. Pre právnické osoby :
- Do 31.3.2021 podajte daňové priznanie. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Poradenský proces zabezpečovaný odborným tímom centra pre deti a rodiny smerujúci k vychovávateľom, pomocným vychovávateľom, profesionálnym náhradným rodičom, rodine dieťaťa a deťom je neoddeliteľnou súčasťou kolegiálnej a jednotnej spolupráce všetkých členov pôsobiacich na komplexný rozvoj ich osobnosti.

Odborný tím tvoria psychológ, špeciálny pedagóg a sociálne pracovníčky.

Je na ich ústretovosti, otvorenosti a pochopení správania sa detí, ku ktorému musia byť spoločne zladení a pozorní. Snažia sa dať deťom všetko, čo môžu dať a posunúť ich tam, kam ich môžu posunúť. Deti počúvajú, milujú, rešpektujú, vedú, učia, vychovávajú a inšpirujú, aby sa stali plnohodnotnými osobnosťami nového života, ktorý sa im dostáva po odchode  z centra pre deti a rodiny

 

 

Nad každým domom svieti slniečko, ale aj čierne mraky s bleskami a víchricou. A tak je to aj s nami. Bývame mrzutí, smutní, nervózni, agresívni, a to nielen k druhým, ale aj k sebe samým. Veľakrát nevieme prečo to tak je, prečo sa neutíchajúca búrka priženie z neznáma a roztriešti všetko krehké, láskavé a pevné.

Vtedy nám pomáhajú naše tety – teta psychologička a teta špeciálna pedagogička, ktoré nás odbremenia ťažkými skúškami, ktoré nedokážeme sami zvládnuť. Ale to nie je všetko. Sú tu pri nás, pri našich radostiach a úspechoch. Stretnutia s nimi sú nielen o vážnych veciach, ale aj o kope zábavy, hrách a nových poznatkoch a ponaučeniach. Vďaka im spoznávame seba samých, naše možnosti a ciele, ktoré sa snažíme prelúskať aj s našimi tetami vychovávateľkami a ujom vychovávateľom. Všetci spolu objavujeme v nás to silné, čo nás posúva vpred, v čom sme dobrí a dá nám to smer v našej budúcnosti.

Tety vychovávateľky nás učia kamarátiť sa s vareškami, metličkami, učebnicami a športovými aktivitami. „Poriadok musí byť, život nás bude inak biť“.

Sme im za to veľmi vďační, s hundraním aj trucovaním. Sú tu stále s nami.

Odmenou nás všetkých sú naše spoločné zážitky, ktoré ostanú v našich srdciach až do dospelosti.

Spoločne si plánujeme výlety a rekreačné pobyty mimo centra. Vzájomná láska a dôvera sú silným putom našej domováckej rodiny. Pri spomienkach na tieto chvíle zabúdame na boliestky a neprávosti, ktoré si so sebou do centra prinášame.

Naša pani riaditeľka nás podporuje a vďaka nej môžeme so všetkými našimi tetami a ujami objavovať svet taký, aký je – krásny, krutý, zábavný aj tajuplný. Kedykoľvek je tu pre nás, pre naše problémy, potreby aj záujmy.

Naša biologická rodina je našou métou a hnacou silou, ktorou nás sprevádzajú tety sociálne pracovníčky. Tak veľmi nám pomáhajú, keď majú pre nás správy o našich najbližších. Sú našimi poslami dobrých správ, ktoré sú však nie vždy v ich možnostiach a snahou celého centra dotiahnuté do víťazného konca. Ale vždy s nami statočne bojujú a hľadajú možnosti návratu do našich rodín. Pripravujú nás na štart do dospelosti a spoločne hľadáme najvhodnejšie možnosti zakotvenia v bezpečnom prístave našich snov.

ĎAKUJEME, že Vás máme !

© 2017 Detský domov Levice