Najistejšia cesta, ako predísť zlému, je konať dobro. Keď mladým bezvýhradne ukazujeme dobro naším príkladným životom, zlo v ich živote nakoniec stratí význam.
Enzo Ferrari
Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu je to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život a skutočné hodnoty.
Erich Fromm

Vystúpenia :

vystúpenie pri príležitosti „Dňa matiek“ a „Dňa detí“

vystúpenie detí v DSS pri príležitosti „Dňa úcty k starším“

 

Výlety :

letný pobyt na Margite organizovaný DeD Levice a pomoci sponzora

výlety do blízkeho okolia organizované DeD Levice

návšteva kúpaliska Podhájska

výlet loďou v Štúrove

 

Tábory :

letný tábor OZ. Očkolandia – Tajov

súrodenecký zážitkový tábor na Liptove – Bobrovec organizovaný DeD Levice

 
Šport :

celoslovenské športové hry detských domovov

športové hry pri príležitosti dňa detí – Mýtne Ludany

návšteva plavárne Levice

 

Kultúra :

návšteva divadelných predstavení - Teaátro Komika

návšteva filmových predstavení - kino Levice

návšteva podujatí mesta Levice

návšteva detských Bohoslužieb

 

Preventívne aktivity :

skupinové aktivity s psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou DeD Levice

preventívne aktivity „Obchodovanie s ľuďmi“

preventívne aktivity realizované oddelením prevencie KR PZ Levice

 

© 2017 Detský domov Levice