Deti umiestnené v Centre pre deti a rodiny v Leviciach si do nášho zariadenia prinášajú so sebou batôžky rôznych životných osudov, častokrát mnohých odmietnutí a krutých skúseností. Majú to, čo možno nemá mnoho detí vo svojich rodinách, ale nemajú to najcennejšie, čo im dáva šancu byť bezstarostným a milujúcim dieťaťom v náručí svojich rodičov.

Krédom nášho zariadenia je veľká snaha dať týmto deťom seba samých a pomôcť im prekonať chvíle v časoch, keď každý trávi čas s najbližšími, spôsobom im blízkym, časom naplneným radosťou.

 

" Naše deti nemajú to najcennejšie, ale majú zážitky, ktoré ich posúvajú vpred. "

 

Vďaka dobrým ľuďom, ktorí nás obdarúvajú vecnými ako aj finančnými darmi, dokážeme prežiť chvíle plné radosti, šťastia a poznania. Vďaka sponzorom máme možnosť sa zúčastňovať rôznych výletov a pobytov mimo centra. Tak sa dokážeme odreagovať od každodenného stereotypu, povinností a režimu, ktorý je v našom zariadení veľmi dôležitý.

Vecné dary a pobyty, vďaka ktorým sa integrujeme do sociálneho prostredia a poznávame krásy našej krajiny sú motivujúcim prostriedkom podporujúcim emocionálnu stabilitu našich detí. Ich spokojnosť, radosť a veselosť im napomáha napredovať a integrovať sa do svojho okolia bez rozdielu postihnutia, akýchkoľvek životných skúseností a tragédií.

 

Vám všetkým patrí naše veľké ĎAKUJEME !

TAXI LEVICE

MAPENZI OZ Generation of Love

Camfil

dm drogerie markt Levice

TESCO SR, a.s.  Levice

Proklima s.r.o. Bratislava

Mesto Levice

Nadácia AGEL

Valéria Čuchorová JVSoft

Lesy OZ Levice

Reštaurácia Koliba – p. Milan Martiško

p.Michal Adami

Stavmont – p. Ľudovít Gaži

PaedDr. Jozef Horák

Rekreačné zariadenie Margita – Ilona – p. Ján Lacek

Tatra Banka 

Matúš Šutaj Eštok, poslanec NR SR

Nadácia Volkswagen Slovakia

Corinvest s.r.o.

Atos

Maličké stádo, o.z.

Slovenské elektrárne, a.s.

robme radosť, n.o.

ClientService, reklamná agentúra - chránená dielňa

 

 

 

 

 

Je veľké množstvo darcov spomedzi obyvateľov Levíc aj iných miest, ktorí nechcú byť menovaní. Zvyčajne pri dverách centra zazvonia s ošatením, hračkami, športovým náčiním, ovocím a sladkosťami, alebo s inou formou pomoci.

Všetkým  veľká vďaka!

 

Ak nám chcete pomôcť, môžete tak urobiť na náš účet darov a grantov:

SK78 8180 0000 0070 0056 5695

Ďakujeme